امروز: شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه دانشگاه امام صادق(ع)
مراسم احیای شبهای قدر در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

مراسم احیای لیالی قدر در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۰:۱۶